dimecres, 6 de juliol del 2011

Zygaena filipendulae + Carduus carlinoides


Aquí tenim dos exemplars de zigena de sis punts menjant d'un card carlinoide. Aquestes papallones volen activament de dia i les podem trobar en roquissars, molleres i en herbassars humits prop de l'aigua. Aquest cas, precisament, és d'un roquissar d'alta muntanya on també és l'hàbitat del card.